Скенер за познати уязвимости

Инструментът за уязвимости на SafetyDetective е единственият безплатен онлайн скенер, който бързо проверява вашия компютър и устройства за познати уязвимости (CVE база данни). След като сканирането приключи, той ще ви обясни как да разрешите всички проблеми, които може да са били установени.

Ако след актуализиране на софтуера все още виждате списъка с уязвимости, това означава, че разработчикът все още не го е поправил

Сканиране на устройството за уязвимости...