Детектор за плъгини на WordPress – Инспектор за уязвимости

Инспектор за уязвимости

Безплатен WP инспектор за уязвимости

Инструментът използва базата данни CVE (Общи уязвимости и експозиции) и списъка с Toп 200 плъгина за WordPress за извършване на задълбочен анализ на сайт. След като плъгините и версията на WordPress бъдат идентифицирани, се активира търсене на уязвимост. Ако бъдат открити уязвимости, потребителят ще бъде уведомен. Ако няма уязвимости, ще бъдат предложени необходимите надстройки.
Statistics
32867 уебсайта проверени
782 уязвимости в базата данни
23670 уебсайта с остарели плъгини